Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
mlbilard
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Bookgame
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Komunikat PZBil

Dodano: 2021-02-16
Zmodyfikowano: 2021-03-09

Ważny komunikat PZBil dotyczący Licencji Zawodniczych

W związku z obecną sytuacją wynikającą z COVID-19 oraz ogromnymi problemami z dostaniem się do lekarzy w celu otrzymania zaświadczenia uprawniającego do gry w bilard, Zarząd PZBil na wniosek Klubów podjął decyzję (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) o uproszczeniu procedury otrzymania i wydawania LICENCJI ZAWODNICZYCH PZBil. Zgodnie z aneksem, do otrzymania licencji ZAWODNIKA wystarczy wniosek z oświadczeniem zawodnika o stanie zdrowa, (nie ma potrzeby dołączania zaświadczenia od lekarza ) oraz opłata w wysokości 30 zł. Licencje, tak jak do tej pory, w pełni upoważniają do udziału w systemie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Bilardowy oraz ich członków oraz Kluby posiadające licencję PZBil w tym m.in.: treningach i zajęciach szkoleniowych. Uproszczona została również procedura otrzymywania licencji. Biuro PZBil będzie starało się na bieżąco uzupełniać listę osób posiadających licencję na stronie PZBil w celu umożliwienia treningów zawodnikom. Do tego celu został utworzony adres e-mail licencje@bilard-sport.pl na który można wysyłać SKAN wniosku (tylko format PDF) o nadanie licencji w celu szybszego otrzymania dokumentu oraz wprowadzenia do bazy danych zawodników PZBil, co umożliwi udział w TRENINGACH przygotowujących do zawodów sportowych.

Nie zmieniły się natomiast wymogi dotyczące udziału w zawodach sportowych organizowanych przez PZBil, zaliczanych do rankingu PZBil czy też organizowanych przez członków PZBil. W każdym wypadku do udziału w zawodach wymagane jest posiadanie licencji PZBil oraz zaświadczenia od lekarza (oświadczenia) na udział w rywalizacji sportowej w BILARD.

ANEKS DO REGULAMINU

Przyznawania i pozbawienia licencji dla zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów oraz klubów zrzeszonych w Polskim Związku Bilardowym z dnia 15 grudnia 2007 roku, obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku.

z dnia 15 lutego 2021 roku
ROZDZIAŁ II

Zasady przyznawania i pozbawiania licencji
1. Zawodnicy
Pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Wniosek o licencję zawodnika składa się w biurze PZBil lub emailem na adres licencje@bilard-sport.pl (TYLKO FORMAT PDF)

Do wniosku należy dołączyć:
- kserokopię wpłaty kosztów wydania licencji, w wysokości określonej w wykazie opłat Związkowych na dany rok, na konto Polskiego Związku Bilardowego
- zdjęcie w formacie legitymacyjnym

- Wzór wniosku o nadanie licencji stanowi załącznik do aneksu


Zarząd PZBil
15 lutego 2021 roku


Powrót
© 2022 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System