Nr licencji PZBil:
Adres koresp.:ul. Wałbrzyska 11, 02-739 Warszawa
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):Wałbrzyska 11 lokal 8, Warszawa
Warunki tech.:6 x WiK 9ft
NAJWIĘKSZE SUKCESYNajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
Polska Liga Bilardowa:
Klubowy Puchar Polski:
Klubowy Puchar Europy: