Nr licencji PZBil:
Adres koresp.:
Telefon:
E-mail:
Strona www:
Sponsorzy:
Prezes:
Sala gier (adres):Kielceckie Centrum Bilardowe, Plac Moniuszki 2b
Warunki tech.:
DRUŻYNYNajwiększe sukcesyZespoły ligoweKadra zawodnicza
Idoślubu TVsports.pl KielceKier. drużyny: (tel. )