Strona główna » Bilard Sport Amator Challenge - Mistrzostwa Polski Amatorów 2020 » Regulamin Turnieju Finałowego 2018
Video na żywo
Menu
Regulamin Turnieju Finałowego

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 2019 - REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Organizator

Polski Związek Bilardowy, Klub Frame Łódź

2. Uczestnicy

- osoby wyłonione z eliminacji regionalnych, posiadające aktualną licencję PZBil, które brały udział w minimum 4 turniejach w danym Klubie, zgodnie z limitami miejsc przyznanymi dla poszczególnych Klubów,

- maksymalnie 6 osób z tzw. „Dzikiej Karty” do dyspozycji Prezesa Polskiego Związku Bilardowego,

- maksymalnie 4 osoby z tzw. „Dzikiej Karty” do dyspozycji Dyrektora Cyklu BSAC,

- warunkiem uczestnictwa w turnieju jest podpisanie przez zawodnika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów statutowych PZBil. Więcej informacji w pliku „ZGODA RODO”. Kartę należy wydrukować, wypełnić i złożyć podczas odprawy zawodników.

UWAGA WAŻNE!

 

PODCZAS TURNIEJU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU,
POD GROŹBĄ DYSKWALIFIKACJI, PRZEZ ZAWODNIKÓW, KTÓRZY ROZGRYWAJĄ MECZE GRUPOWE
LUB W STREFIE PUCHAROWEJ!

 

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU PRZEZ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA SALI GIER.

 

W ZAWODACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE OSOBY POSIADAJĄCE AKTUALNĄ LICENCJĘ PZBil.

BRAK LICENCJI SPOWODUJE NIEDOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH!

3. Termin i miejsce

Klub bilardowy FRAME ul. Narutowicza 7/3, 8-10 listopada 2019 r.

4. Odprawa zawodników

8 i 9 listopada:

- 9:00 - 9:30 - dla zawodników z grup porannych

- 14:00 - 14:30 - dla zawodników z grup popołudniowych

5. Rozpoczęcie gier

Start pojedynków grupowych o godzinie 10.00 w dniu 8 i 9 listopada. 10 listopada – mecze rundy pucharowej.

6. Warunki sportowe

Turniej rozgrywany będzie w odmianę 8-bil. Mecze rozgrywane będą do 3, 4 i 5 wygranych partii. Zawody rozegrane zostaną w dwóch fazach:

 

I faza - 32 grupy po 8 zawodników - mecze „każdy z każdym” do 3 wygranych partii, rozbicie naprzemienne. Do fazy pucharowej awans uzyskuje 2 najlepszych zawodników z każdej grupy.

 

II faza - 64 najlepszych z fazy grupowej. Od tego momentu zawody rozgrywane będą systemem pucharowym. W pierwszej i drugiej rundzie do 4 wygranych partii, od trzeciej rundy do 5 wygranych partii.

7. Ubiór do gry

W turnieju będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z krawatem lub muszką, ciemnych wizytowych spodniach i butach. Mile widziana będzie kamizelka. Dopuszcza się możliwość gry w klubowych koszulkach polo z kołnierzykiem. Nie dopuszcza się gry w spodniach typu jeans czy obuwiu sportowym.

8. Opłaty startowe

Opłata startowa wynosi 40 zł.

Zwolnieni z opłaty startowej są zwycięzcy rankingów w poszczególnych miejscach eliminacji. Opłata za „Dziką Kartę” wynosi 250 zł.

9. Transmisje video

Z zawodów zostanie przeprowadzona relacja „wyniki on-line” na stronie www.bilard-sport.pl. Na stronie www.tvsports.pl przeprowadzona będzie relacja video na żywo z pojedynków na stole finałowym (łącznie ponad 20 godzin).

10. Nagrody

W turnieju pula nagród wyniesie brutto 15.000 zł i zostanie rozdzielona w następujący sposób:

1 miejsce - 5.000 zł + puchar + medal + awans do finałów Mistrzostw Polski w Pool Bilard – Kielce 2019 w odmianę 8-bil;

2 miejsce – 2.400 zł + puchar + medal;

3 miejsce – 1.000 zł + puchar + medal;

5-8 miejsce – 500 zł;

9-16 miejsce – 250 zł;

17-32 miejsce - 100 zł.

 

Dodatkowo PZBil, dla jednego z klubów, które zgodnie z regulaminem przeprowadzą zawody eliminacyjne wylosuje nagrodę specjalną w wysokości 1000 zł (brutto).

Uczestnik eliminacji, który zakwalifikował się do turnieju finałowego z więcej niż jednego miejsca eliminacji regionalnych, sam podejmuje decyzję który klub zgłasza jego osobę do zawodów finałowych. Jednocześnie zobowiązany jest poinformować pozostałe kluby o zwolnieniu miejsca dla kolejnego zawodnika z rankingu.

11. Sędzia Główny

Marek Karlikowski

12. Dyrektor turnieju

Izabela Gajek

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zarządzenia PZBil oraz decyzje Dyrektora Turnieju.


© 2020 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System