Strona główna » Mistrzostwa Polski w Pool Bilard 2020 » Regulamin Mistrzostw
Video na żywo
MP 2015 na Facebooku
Menu
Sponsorzy
Regulamin Mistrzostw
    

Regulamin Mistrzostw Polski w Pool Bilard – KIELCE 2020

Organizatorzy:

Polski Związek Bilardowy, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe

Miejsce Gier:

Hotel BINKOWSKI **** Kielce

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, MSiT, Świętokrzyska Federacja Sportu, 

Ranking PZBil

Zawody zaliczane są do rankingu Polskiego Związku Bilardowego 2020.

Termin:

13-18 grudnia 2020 roku

Uczestnicy:

Osoby zakwalifikowane zgodnie z regulaminem sportowym PZBil.

Hotele Turniejowe:

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zakwaterowania w hotelu turniejowym HOTEL BINKOWSKI ****

 

Ceny noclegu na dobę:
Pokój 1 osobowy 195,00  zł - pokój ze śniadaniem i korzystanie ze strefy AQUA 
Pokój 2 osobowy 285,00  zł - pokój ze śniadaniem i korzystanie ze strefy AQUA

PŁATNOŚĆ ZA HOTEL PRZYJMOWANA JEST GOTÓWKĄ podczas odprawy zawodników. Nie przyjmowane są zapłaty kartą kredytową. W przypadku braku zapłaty za hotel, zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów.

UWAGA!

Możliwa jest zapłata przelewem, ale wpłata musi być zaksięgowana na koncie najpóźniej do 5 grudnia - po wcześniejszym wystawieniu faktury. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty w tym terminie opłata będzie przyjmowana wyłącznie gotówką. W przypadku złamania jakichkolwiek zasad regulaminu hotelu w tym m. in.: ciszy nocnej, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany z zawodów, a sprawa skierowana do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.

Rezerwacja:

Rezerwacje hotelowe będą możliwe tylko w formie pisemnej:

e-mail: biuro@bilard-sport.pl 

tel. 608 200-683 

najpóźniej do dnia 20  LISTOPADA  2020 roku.

 Rezerwacja po tym terminie będzie skutkowała opłatą za hotel zgodnie z cennikiem standardowym hotelu. Wycofanie rezerwacji po tym terminie będzie skutkowało zapłatą z minimum jedną ( pierwszą ) doobę hotelową rezerwacji.

Opłata startowa:

- 50 zł od odmiany - dla osób korzystających z zakwaterowania w w/w hotelu zarezerwowanego w PZBil (zwolnieni z opłaty są wyłącznie członkowie kadry narodowej mężczyzn i kobiet posiadających kartę meldunkową podczas odpraw w hotelu z rezerwacji dokonanych w PZBil )

- 130 zł od odmiany - dla osób nie korzystających z zakwaterowania w w/w hotelu, a podlegających zakwaterowaniu. Wyższa opłata nie dotyczy zawodników reprezentujących kluby województwa świętokrzyskiego.

- 190 zł od odmiany - tzw. "Dzika Karta" (zwolnienie z wyższej opłaty dotyczy Mistrza Polski Amatorów 2019, zwycięzcy rankingu PP OldBoys 2020, zwycięzcy rankingu Polski ON). Osoby te podlegają standardowym opłatom startowym - 50 zł lub 130 zł). 

Odprawy zawodników:

Odprawy zawodników do poszczególnych odmian odbędą się zgodnie z podanym programem. Obecność na odprawie jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności zawodnika na odprawie, jego miejsce zajmie osoba wyznaczona przez Dyrektora Turnieju. Miejscem odpraw jest sala gier lub biuro Mistrzostw Polski. Podczas odprawy zawodnik zobowiązany jest posiadać:

- aktualne ważne badania lekarskie ( zgodnie z przepisami )

- podpisane deklaracje RODO (dostępna na miejscu odprawy).

- podpisane oświadczenie COVID 19,

Zwolenia z obecności na odprawie może dokonać wyłącznie Dyrektor Turnieju.

Nieobecność zawodnika:

W przypadku nieobecności zawodnika zakwalifikowanego do finałów Mistrzostw Polski, zostanie on ukarany karą finansową w wysokości 400 zł, którą jest zobowiązany wpłacić na rachunek PZBil. W przypadku braku wpłaty kary do dnia 30 grudnia 2020r. sprawa zostanie skierowana do Komisji Dyscyplinarnej PZBil. W przypadku pisemnego wycofania z udziału (na adres sekretarz@bilard-sport.pl) najpóźniej do dnia 30 listopada, zawodnik nie zostanie obciążony żadną karą.

System rozgrywek:

Podwójna przegrana + puchar (zgodnie z tabelami PZBil).

Mecze mężczyzn:
w odmianę 9-bil do 9 wygranych partii,
w odmianę 8-bil do 8 wygranych partii,
w odmianę 10 bil do 7 wygranych partii,
(we wszystkie odmiany obowiązuje zasada przemiennego rozbicia).

Mecze kobiet:
w odmianę 9-bil – do 6 wygranych partii,
w odmianę 8-bil do 5 wygranych partii,
w odmianę 10-bil do 5 wygranych partii
(we wszystkich odmianach obowiązuje zasada przemiennego rozbicia)

W przypadku realizacji telewizyjnych mecze finałowe transmitowane przez TV będą rozgrywane do 6-9 wygranych partii.

UWAGA:

W odmianie 9-bil na punkcie głównym ustawiona jest bila z numerem 1. Przy rozbiciu obowiązuje zasada "trzech bil".

Zawodnicy muszą być obecni na sali gier minimum 10 minut przed zaplanowaną godziną rozgrywania meczu.


Do ustawiania bil służą jedynie szablony dostarczone przez organizatora.

Strój:

Podczas Mistrzostw Polski zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy:
ciemne wizytowe spodnie i buty, wizytową koszulę – jednolitego koloru z długim rękawem (rękawy nie mogą być podwinięte), kamizelkę i muszkę (nie dopuszcza się gry w krawatach). Nie dopuszcza się gry w koszulkach polo. 

 

Na koszuli lub kamizelce OBOWIĄZKOWO powinno być umieszczone:

- logo PZBil,
- logo Bilard Sportem Wszystkich - dostarczy organizator,
- logo Say No To Doping - dostarczy organizator.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są podczas trwania gry do noszenia naszywek logo sponsorów (wskazanych przez organizatora), na rękawie koszuli lub kamizelce oraz identyfikatora. Niezastosowanie się do powyższych warunków spowoduje dyskwalifikację zawodnika z zawodów, pozbawienie go zdobytych medali, nagród, pucharów i tytułów oraz skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.

Uroczyste otwarcie:

Ceremonia uroczystego otwarcia odbędzie się w dniu 14 grudnia o godzinie 15.30 - w sali gier. Wszyscy zawodnicy odmiany 8-bil zobowiązani są stawić się na otwarcie w sportowych strojach bilardowych (zgodnych z regulaminem sportowym PZBil). Obecność zawodników (biorących udział w zawodach w 8-bil) na ceremonii jest obowiązkowa ( w maseczkach ochronnych zakrywającej usta i nos ) .

Regulacje COVID 19

W związku z sytuacją wynikającą z COVID 19 podczas zawodów obowiązują następujące obostrzenia sanitarne :

- W Sali Gier przebywają wyłącznie zawodnicy rozgrywający aktualnie swoje spotkania ,trenerzy klubowi, prezesi  oraz przedstawiciele PZBil, zaproszeni goście i osoby funkcyjne oraz dziennikarze.

- Wszystkie osoby przebywające w Sali Gier zobowiązane są do zasłaniania twarzy. Przepis nie dotyczy zawodników którzy rozgrywają swoje pojedynki.

- Osoby wchodzące na Salę Gier mają mierzoną temperaturę.
W przypadku podwyższonej temperatury Sędzia Główny może zadecydować o nie wpuszczeniu osoby na Salę Gier. Ich decyzja jest w przedmiotowej sprawie ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

- Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności.

- Po każdym spotkaniu stoły oraz pomocniki dla zawodników są dezynfekowane przez sędziego zawodów.

- W przypadku kiedy zawodnik, trener lub inna funkcyjna osoba stwierdzi, że posiada objawy Covid 19 zobowiązana jest zgłosić to Sędziemu Głównemu i skontaktować się z lekarzem

- Przy każdym stole ( krzesełku ) znajdują się dwa pomocniki ( po jednym dla każdego zawodnika )

- Każdy zawodnik przed każdym spotkaniem obowiązkowo przeprowadza dezynfekcję dłoni przy stoliku sędziowskim
( płyny zapewnia PZBil)

Obostrzenia i zalecenia mogą zostać zwiększone. Wszystko zależy od sytuacji wynikającej z Covid 19, w tym m.in. decyzjami władz
w Polsce i regionie, jak również hotelu oraz PZBil.

Transmisje internetowe TVSPORTS oraz SPORTKLUB

Wszystkie mecze rozgrywane  będą transmitowane na żywo na stronie www.tvsports.pl.Zawodnicy rozgrywający swoje mecze na stole telewizyjnym 1 ( stół finałowy) zobowiązani są do przestrzegania dodatkowych zasad związanych z transmisją live (m. in. zapowiedzi, bezwzględnym "pełnym stroju", przerw na reklamy). 
Dodatkowo odbędzie się retransmisja 11 godzin spotkań na antenie SPORTKLUB.

Transmisja LIVE VIDEO będzie przeprowadzona ze wszystkich ośmiu stołów!

Podczas zawodów obowiązuje zakaz transmisji video z własnych urządzeń przez uczestników i gości.

Warunki techniczne:

8 stołów 9ft RASSON II, Sukno Iwan Simonis 860, Bile Duramith TV Plus.

Ubezpieczenie:

Zawodnicy sami pokrywają koszt ubezpieczenia.

Inne:

Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Polski oraz osoby obecne na sali gier wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i wszystkich materiałów video
i audio z Mistrzostw Polski z ich wizerunkiem w materiałach reklamowych promujących bilard wydawanych przez organizatorów imprezy. Dotyczy
to także wydawnictw komercyjnych oraz przekazu telewizyjnego
i internetowego. W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie wystawione przez  lekarza medycyny sportowej lub innego posiadającego do tego uprawnienia , licencję PZBil i kartę prawa do gry na rok 2020.
W przypadku pozytywnych wyników badań antydopingowych lub kary dyscyplinarnej (upomnień, kartki itp.) ewentualne konsekwencje będą dotyczyły wszystkich wyników uzyskanych przez zawodnika podczas zawodów. Bez względu czy wykroczenie miało miejsce na początku
czy na końcu zawodów. Mistrzostwa Polski traktowane są jako jeden turniej. Ceremonia dekoracji wszystkich medalistów odbędzie się ostatniego dnia Mistrzostw Polski po zakończeniu finałów odmiany
9 bil. Podczas ceremonii dekoracji medalistów,  zawodniczki i zawodnicy zobowiązani są być w  sportowym stroju bilardowym.
Nieobecność zawodnika podczas dekoracji będzie wiązała się z kara finansową w wysokości 1.000 zł, pozbawieniem medalu MP i skierowaniem sprawy do Komisji Dyscyplinarnej PZBil.
Wszystkie osoby podczas ceremonii dekoracji zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych
zakrywającej usta i nos .

Dyrektor Turnieju i

Dyrektorem Turnieju jest  p. Grzegorz Kędzierski 

W sprawach nieujętych stanowią regulaminy i przepisy PZBil oraz zarządzenia Dyrektora Turnieju.

Informujemy również, że PLAN GIER może się  zmienić w przypadku relacji telewizyjnych oraz zaleceń Covid 19. O ewentualnych zmianach będziemy informowali na stronie zawodów.

 

 

   

© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System