Strona główna » Puchar Polski w Karambol » Ranking Grand Prix
Menu
Ranking Grand Prix


Zawody Grand Prix Polski w Karambol 3-bandy to cykl 4 turniejów, w których zawodnicy walczą o udział w World Games Wrocław w 2017 r. Dodatkowo zawodnicy w każdym z 4 turniejów walczyć będą o trofea oraz o nagrody pieniężne. Turnieje odbywać się będą na dwóch profesjonalnych, 10 stopowych stołach do karambola produkcji firmy WiK  z podgrzewaną płytą łupkową.


1. Organizator:

Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn, Polski Związek Bilardowy.


2.  Uczestnicy:

Uczestnikami zawodów mogą być osoby zrzeszone w Polskim Związku Bilardowym i posiadające licencje PZBil. Dopuszcza się udział innych zawodników po akceptacji Dyrektora cyklu. . Warunkiem startu w turnieju jest zgłoszenie się w określonej regulaminem formie i czasie, a po przyjęciu na listę uczestników dokonanie opłaty startowej.


Do turnieju nie zostaną dopuszczone osoby, które działają na szkodę turnieju, sponsorów i organizatora oraz zachowały się w sposób naruszający niniejszy regulamin.


3. Miejsce:

Miejscem rozgrywek będzie Bałtyckie Centrum Bilardowe, ul. Moniuszki 1 przy SP nr 4 w Kętrzynie, województwo warmińsko-mazurskie.


4. Odprawa:

Odprawa zawodników rozpocznie się o godz. 11:00 natomiast zapisy będą trwały maksymalnie do godz. 10:30 w dniu turnieju.


5. Wpisowe:

Wpisowe do turnieju zostało ustalone w wysokości 30 zł i musi zostać opłacone przed przystąpieniem zawodników do rozgrywek.


6. Ubiór do gry:

W turniejach będzie obowiązywało uczestnictwo w wizytowej koszuli z krawatem lub muszką oraz kamizelce lub koszulce klubowej polo, ciemnych wizytowych spodniach i butach. Możliwe jest umieszczenie loga sponsorów z przodu kamizelki zawodnika.


7. System gier:

Turnieje odbywać się będą w systemie 2KO, jeżeli do zawodów zgłosi się do 8 osób bądź w systemie pucharowym, jeżeli zawodników zgłoszonych to turnieju będzie więcej niż 8 osób.  Mecze będą prowadzone do uzyskania przez któregoś z zawodników  15 karamboli (zderzeń), bądź do 35 podejść. Obowiązują przepisy gry w karambol - 3 bandy Europejskiej Federacji Karambolu, które są dostępne na stronie PZBiL.


8. Rozstawienie i rozlosowanie zawodników:

W każdym turnieju zostaje rozstawionych 2 zawodników należących do Kadry Polski w Karambol. Pozostali zawodnicy będą rozstawieni w drodze losowania.


9. Punkty rankingowe:

Punktu rankingowe będą naliczane zgodnie z Uchwała Zarządu PZBil nr 3/2015 z dnia 31 stycznia 2015 roku dotycząca regulaminu rankingu "The World Games - Wrocław 2017", dostępnej na stronie PZBiL.


10. Nagrody:

Każdy  turniej:

-statuetki (puchary) dla: 1,2,3 miejsca,


Nagrody za cykl:

                    1 miejsce – 800 zł

                    2 miejsce – 500 zł

                    3 miejsce – 300 zł

- puchary dla pierwszej 3 najlepszych zawodników cyklu,


11. Terminy turniejów:

 

- I turniej – 16 kwietnia (sobota), start godz. 11:00

- II termin - 12 czerwca (niedziela), start godz. 11:00

- III termin - 11 września (niedziela), start godz. 11:00

- IV termin - 2 października (niedziela), start godz. 11:00W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują decyzje Dyrektora cyklu oraz innych osób funkcyjnych.


Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny: Łukasz Niemczyk


Kętrzyn, dnia 1 kwietnia 2016 r.


© 2023 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System