Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
mlbilard
Oficjalny partner w Polsce
orlen
rsactive
Bookgame
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Eliminacje Mistrzostw Polski Juniorów w Pool Bilard 2012

Dodano: 2012-02-28
Zmodyfikowano: 2012-03-23

W najbliższy weekend drugi termin eliminacji. Ragulamin dostępny na naszych stronach.

REGULAMIN ELIMINACJI Mistrzostw Polski Juniorów w Pool Bilard 2012
1 Eliminacje  odbędą się w klubach wyznaczonych przez PZBil w kategorii juniorzy rocznik 1994 i 1995   oraz junior młodszy rocznik 1996-2005  oraz w kategorii dziewcząt.
2 Eliminacje odbędą się w dwóch terminach: odprawy i zapisy zaczynają się o godz. 9.30

I termin: w sobotę     03.03.202 r. start: godz. 10.00 odmiana  „9-bil”, po zakończeniu odmiana „14/1”                w niedzielę  04.03.2012  r.  start: godz. 10.00 odmiana „8-bil”, po zakończeniu odmiana „10-bil”  
II termin: w sobotę    24.03.202 r. start: godz. 10.00 odmiana  „9-bil”, po zakończeniu odmiana „14/1”
                 w niedzielę 25.03.2012  r.  start: godz. 10.00 odmiana „8-bil”, po zakończeniu odmiana „10-bil”  
 
3 W eliminacjach nie obowiązuje zasada regionalizacji, zawodnicy mogą wybierać miejsce i terminy eliminacji.
4 Zawodnicy,  którzy nie grali w eliminacjach w I terminie lub grali ale nie zakwalifikowali się w I terminie,                          mogą brać udział w eliminacjach w II terminie w dowolne odmiany w dowolnym miejscu eliminacji.
5 Eliminacje prowadzą sędziowie wyznaczeni przez PZBil.
6 Przyjazd i ubezpieczenie uczestników na koszt własny.
7 Zapisy do startu w eliminacjach przed rozpoczęciem turnieju u organizatorów.
8 Opłata startowa wynosi 10 zł od każdej odmiany gry. 
9 Do eliminacji dopuszczeni są zawodnicy zrzeszeni oraz nie zrzeszeni w PZBil – nie jest wymagana licencja PZBil.
10 Podczas eliminacji obowiązują regulaminy i przepisy gry PZBil.
11 Strój zawodników: na eliminacjach nie obowiązują sportowe stroje regulaminowe tzw. turniejowe, dopuszczeni do gier będą zawodnicy ubrani  w granicach przyjętych norm.  Nie dozwolone są np.: dresy, krótkie spodenki, czapki itd. Ocena stroju i decyzja o dopuszczeniu jest w gestii sędziego zawodów i jest ostateczna.  
12 Kwalifikacje do MP juniorów młodszych w każdym miejscu eliminacji otrzymuje: po 4 zawodników  w odmianę „8” - „9”  - „10”   oraz po 2 zawodników  w odmianę gry 14/1.  Kwalifikacje do MP juniorów   są tylko w Łodzi i  Bydgoszczy, i  otrzymują je  tylko zwycięzcy  każdej z odmian:  „8” - „9” - „10” - 14/1.
13 Tylko w uzasadnionych przypadkach, PZBil, na wniosek klubu sportowego, zaopiniowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (lub w przypadku jego braku lekarza posiadającego certyfikat PTMS), może dopuścić zawodnika, który nie ukończył 10 lat (kat. młodzik) do starów w MP juniorów młodszych  i przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej (bez prawa powrotu do kategorii niższej).  
14 System rozgrywek eliminacyjnych: przy 1- 4 startujących gry każdy z każdym, przy liczbie 5 - 32 startujących  systemem 2 x KO + puchar  wg tabel PZBil, przy liczbie 33 - 64 zawodników system  jw., lub systemem skróconym wg tabel PZBil, przy liczbie większej od 64 zawodników dopuszcza się gry systemem pucharowym. 
15 Pojedynki rozgrywane będą:
.
w grupie junior młodszy - do min. 3 wygranych w „8”,  do min. 4 wygranych w „9” i „10” i  min. 35 pkt. w „14/1”;
.
w grupie junior starszy  - do min. 4 wygranych w „8”, do min. 5 wygranych w „9” i  „10” i  min. 40 pkt. w „14/1”;


Miejsca eliminacji:

I termin: 03-04.03.2012 r. (sobota, niedziela)  
Lp Miasto Adres klubu Sędzia i tel. kontaktowy
1 Łódź Łódź FRAME ul. Narutowicza 7/9 Agnieszka Marcinkiewicz 665-078-676
 
II termin: 24-25.03.2012 r. (sobota, niedziela)
 
Lp Miasto Adres klubu Sędzia i tel. kontaktowy
1 Bydgoszcz Bydgoszcz   MAXIMUS ul. Warszawska 25 Stefan Kryszak  506-66-84-42
2 Tomaszów Maz. * Tomaszów Maz. DUET ul. Koplina 1  Dariusz Kobacki 600-54-69-94
3 Kielce * Kielce  Klub FOCUS, Kielce Warszawska 151 Krzysztof Mysior

* UWAGA:  w Kielcach i w Tomaszowie Maz. nie ma eliminacji do grupy juniorów starszych!
Zawodnicy, którzy brali udział w eliminacjach, lub z przyczyn losowych w nich nie zagrali mogą pisemnie ubiegać się o przyznanie „Dzikiej Karty" upoważniającej do startu w finałach MP. Wnioski należy składać bezpośrednio do Przewodniczącego KSDiM PZBil  e-mail:  KOBO131@wp.pl do dnia 26 marca br. 

Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System