Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
mlbilard
Oficjalny partner w Polsce
orlen
rsactive
Bookgame
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Mistrzostwa Polski Old Boys

Dodano: 2012-06-29
Zmodyfikowano: 2012-06-29

Po raz trzeci na rozgrywki zapraszamy na Pomorze w dniach 7-8 lipca

Gospodarzem Mistrzostw Polski jest Green Club w Gdańsku pod nową wodzą p. Leszka Pieśniaka. Będzie to pierwsza impreza narodowa i debiut nowego właściciela w Old Boy-ach. Życzymy p. Leszkowi aby choć jeden ze sponsorowanych pucharów trafił na jego ręce. Zagramy w najpopularniejszą odmianę 8-bil oraz najbardziej taktyczną - 14/1. Zawody odbędą się na 16-stu stołach dzięki czemu będzie dużo gry i na pewno emocji nie zabraknie. Dodatkową atrakcją Mistrzostw jest nagroda specjalna - rower marki „Kross" w każdej odmianie. Tak wspaniały prezent ufundował nasz kolega Krzysztof Doroszkiewicz, który w ten sposób zaprasza i promuje swój region. Piękna pogoda, uroki Gdańskiej Starówki, oraz czysta plaża... to wszystko namawia nas na wyjazd.

Regulamin – Mistrzostwa Polski Old Boys w 8-bil i 14/17-8 lipca 2012
1. Organizator:
Jarociński Klub Bilardowy, Patronat: Polski Związek Bilardowy.
2. Uczestnicy:
W turniejach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończą w tym roku 40 rok życia i starsi oraz dokonają opłaty startowej, 50 zł od odmiany.
3. Miejsce:
Gren Club, Gdańsk Zaspa ul. Hynka 69
4. Zgłoszenia:
14/1 w dniu turnieju do godz. 11.00, 8-bil w dniu turnieju do godz. 9.30
5. Odprawa:
7.07. 2012 o godz. 11.15, odmiana 14/1-bil
8.07. 2012 o godz. 9.45, odmiana 8-bil
6. System gier:
Mistrzostwa prowadzone będą wg tabel PZBil, do podwójnej przegranej + puchar. Minimum do 50 punktów i 5 wygranych partii.
7. Strój:
Zawodnicy zobowiązani są posiadać sportowy strój bilardowy (ciemne wizytowe spodnie, koszula, dopuszcza się koszulki polo z widocznym emblematem klubu.)
8. Nagrody:
4 x puchar + medale.Nagroda specjalna. Rower dla najlepszego seniora - zawodnik, który zakończył wyczynową karierę sportową, nie jest zawodnikiem I Polskiej Ligi, w roku poprzedzającym cykl zawodów nie był sklasyfikowany w rankingu polski w pierwszej 40–ce, nie brał udziału w Mistrzostwach Polski i rozgrywkach I ligi. Nagroda specjalna przysługuje zawodnikowi tylko raz w cyklu rocznym.
9. Warunki techniczne:
16 profesjonalnych stołów bilardowych (9 stopowych)
10.Przepisy porządkowe:
W przypadku niesportowego zachowania się zawodnika, sędzia główny, dyrektor turnieju może podjąć decyzję o dyskwalifikacji.Dotyczy zachowania zawodnika w czasie gry oraz poza nią. Za niesportowe zachowanie uważa się także spożywanie przez zawodnika w trakcie meczu posiłków, alkoholu oraz palenie papierosów (dotyczy także elektronicznych) bądź prowadzenie rozmów przez telefon.
W czasie trwania zawodów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w klubie bilardowym artykułów nie zakupionych w barze.
11. Postanowienia:
Pełna odpowiedzialność za udział w zawodach spoczywa wyłącznie na uczestniku turnieju. Wszelkie sprawy związane z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem, przed, po i w trakcie Turnieju, zawodnicy załatwiają we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z indywidualnego niedopełnienia jakichkolwiek formalności. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil oraz decyzje Dyrektora Turnieju.
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani, pod rygorem dyskwalifikacji, do przestrzegania Regulaminu Turnieju
12. Dyrektor turnieju.
Andrzej Nowak tel. 603 59 12 59.

Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System