Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
mlbilard
Oficjalny partner w Polsce
orlen
rsactive
Bookgame
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Walne Zgromadzenie PZBil

Dodano: 2012-08-30
Zmodyfikowano: 2012-08-30

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Polskiego Związku Bilardowego w Kielcach w dniu 25 września

Zgodnie z nową Ustawą o sporcie oraz decyzją Zarządu i WZ w dniu 25 września odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze PZBil. Dokonana zostanie ocena działalności ostatniego okresu oraz nakreślenie planów działań na kolejne cztery lata pracy. Członkom przypominamy, że do dnia 16 września są zobowiązane przesłać informacje dotyczące delegatów oraz niezbędne dokumenty.


Program Walnego Zgromadzenia SW PZBil:

Walne Zgromadzenie  Polskiego Związku Bilardowego 
Kielce 25 września 2012 roku 

PORZĄDEK OBRAD

                    
                 
I SESJA   
11.0                      pierwszy termin

11.30
       drugi  termin

1.    Przywitanie delegatów
2.    Wybór Przewodniczącego i Prezydium  Walnego Zgromadzenia
3     Zatwierdzenie „Porządku obrad”
4.    Zatwierdzenie „Regulaminu obrad  Walnego Zgromadzenia”
5.    Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowej,
       Skrutacyjno- Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
6.    Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
7.    Przyjęcie regulaminu wyboru władz
 
12.00              Przerwa 
 
12.15             II  SESJA  

1.   
Przywitanie gości
2.    Sprawozdanie Zarządu PZBil z kadencji 2009-2012
3.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kadencji 2009-2012
4.    Dyskusja nad sprawozdaniami
5.    Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
6.    Wystąpienia zaproszonych gości,
7.    Przyjęcie listy kandydatów na Prezesa PZBil
8.    Wybór Prezesa PZBil
9.    Przerwa
10. Ogłoszenie wyników wyborów prezesa PZBil
11. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
12. Dyskusja
13. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej
14. Dyskusja
15. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej.
16. Sprawozdanie komisji Uchwał i Wniosków i przejęcie uchwał
17. Zakończenie obrad. 

   
Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System