Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
mlbilard
Oficjalny partner w Polsce
orlen
rsactive
Bookgame
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Drużynowe Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych Dziewcząt

Dodano: 2012-09-17
Zmodyfikowano: 2012-09-28

Już jutro początek turnieju. Zapraszamy na transmisję video na żywo.

Z III Drużynowych Mistrzostw Polski UKS Dziewcząt przeprowadzona będzie relacja on-line. Tabela turniejowa dostępna będzie na naszych stronach. Na www.tvsports.pl dostępna będzie również relacja video na żywo. Serdecznie zapraszamy.

- Wyniki on-line - tabela turniejowa
- Transmisja video na stronach Sportowej Telewizji Internetowej


REGULAMIN III DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH DZIEWCZĄT W POOL BILARD
1. Polski Związek Bilardowy organizuje III Drużynowe Bilardowe Mistrzostwa UKS-ów Dziewcząt   dla grupy zawodniczek zrzeszonych w Uczniowskich Klubach Sportowych (UKS, MKS, LUKS, PUKS, IUKS, YMCA, ASLOS, MOAS  posiadających klubową licencję sportową PZBil).

W zawodach nie mogą brać udziału:

- uczestnicy ME juniorów oraz zawodniczki występujące  w I i II PLB w sezonie 2012
2. Mistrzostwa odbędą się w odmianę gry „1 x 9-bil , 1 x 8 bil i 1x 10-bil”

Rocznik zawodniczek: 1996 r. i młodsze.
 
Adres do korespondencji: Stefan Kryszak  UKS  „Łabiszynianka”  ul.Parkowa 1   89-210  Łabiszyn e-mail: stefankryszak@wp.pl
3. Mistrzostwa odbędą się w dniach 28 – 30 .09.2012 w Lubostroniu  gm.Łabiszyn   woj.kujawsko-pomorskie

Miejsce gier: sala bilardowa UKS Lubostroń /Zespół Szkół/
4. Przyjazd ekip (zawodniczek i trenerów) obowiązkowo do godz. 18.00 w piątek  28.09.2012 r. r.Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie  89-210 Łabiszyn (w razie przyjazdu ekipy po godz. 18.00 organizator nie zapewnia kolacji w dniu przyjazdu)
5. Zgłoszenia do mistrzostw tylko na drukach (zał. 1) do dnia 23.09.2012 r. – wg daty wpływu wniosku. Po zakwalifikowaniu drużyny przez KSDiM PZBil klub jest zobowiązany dokonać opłaty startowej nawet w przypadku wycofania się z udziału.

Opłat startowych dokonują kluby wyłącznie gotówką na odprawie drużyn.

Obecność szefów ekip jest obowiązkowa na odprawie godz. 21.00, zwolnienie z przyjazdu  w piątek tylko za zgodą Dyrektora Turnieju. Miejsce odprawy podane będzie w późniejszym komunikacie KSDiM PZBil.

Informacje i sprawy sporne rozstrzyga Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży PZBil
Kontakt: Dariusz Kobacki tel. 600546994 lub 795-44-51-80, e-mail:
junior@bilard-sport.pl
Opiekunowie ekip – trenerzy składają przed zawodami deklarację odpowiedzialności cywilnej i prawnej. Organizatorzy zastrzegają możliwość nie dopuszczenia do zawodów zawodnika i Klubu, który nie posiada do okazania sędziemu w/w dokumentów.
6. W zawodach zagra tylko 12 zespołów - UKS

Kwalifikacje do mistrzostw odbędą się podstawie klasyfikacji generalnej za rok 2011 Systemu Współzawodnictwa Sportowego PZBil. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną UKS-y, które zajmują najwyższe lokaty w swoim regionie – województwie, liderzy lig wojewódzkich oraz prowadzące Regionalne Centra Bilardowe PZBil. KSDiM podejmuje decyzje o zakwalifikowaniu po analizie sprawozdań z działalności klubów, ich aktywności sportowej i na podstawie karty zgłoszenia zespołu do mistrzostw.
7. W mistrzostwach mają prawo gry tylko licencjonowane UKS-y oraz zawodnicy posiadający udokumentowaną przynależność sportową w UKS-ach.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać:
- licencję sportową PZBil
- dokument potwierdzający tożsamość, (np. legitymację szkolną, paszport lub inny ze zdjęciem) w celu zameldowania w hotelu;
- zgodę lekarza na udział w zawodach lub kartę zdrowia sportowca (tzw. książeczka) lub wg listy zbiorczej.
- pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach sportowych.
8. Dyrektor Turnieju – Stefan Kryszak k. 506-668-442
9. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników oraz promocję imprezy w mass mediach, wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać regulaminowy strój turniejowy, określony regulaminem sportowym PZBil, tj. wizytowe ciemne spodnie lub spódniczki, białe koszule, muszki lub krawaty, kamizelki, wizytowe buty typu pantofle, lub koszulki klubowe jednakowe dla całej drużyny. Na stroju musi być emblemat Klubu oraz logo PZBil.
10. Każdy UKS ma prawo zgłosić do Drużynowych MP UKS-ów - 1 drużynę, tj. 3 zawodniczki i opiekuna (trenera) - ewentualna 1 rezerwowa zawodniczka. Klub ma także prawo prosić o przyznanie miejsc dodatkowych w uzasadnionych przypadkach. Jednakże udział wszystkich innych osób (tj. kierowcy, lub dodatkowego opiekuna poza opiekunem ON), muszą być zatwierdzone wcześniej przez Dyrektora Mistrzostw).

O ilości przyznanych miejsc zadecyduje KSDiM
11. Opłaty startowe wynoszą:

A/ drużyna 3 zawodniczek + opiekun 290,- zł
B/ zawodnicy ponad limitem regulaminowym (np. rezerwowi) – 160,- zł
C/ osoba dodatkowa (np. kierowca, drugi opiekun itd. i tylko po uzyskaniu zgody DT) – 180,- zł
D/ opłata za brak licencji zawodnika - 5 zł (wyrobienie na miejscu wtórnika 20 zł, wzory deklaracji znajdują się na www.bilard-sport.pl )
E/ opłata za licencję UKS-u za 2011 r. (gdy nie jest jeszcze opłacona) 50 zł
F/ kara dla Klubu za zgłoszenie zawodników do mistrzostw i wycofanie drużyny z zawodów po dniu 23.09.2012 r. wynosi  200 zł oraz obowiązek dokonania opłaty startowej w wysokości 290,-
12. W ramach opłaty uczestnicy MP UKS otrzymają: dwa noclegi, wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu, udział w imprezach towarzyszących wg programu.
13. Zawodnicy i Kluby dokonują ubezpieczenia NW we własnym zakresie, za rzeczy pozostawione bez opieki i zagubione w miejscu noclegu oraz sali gier organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
14. W sprawach nie ujętych stanowią regulaminy i przepisy PZBil.
ZAŁĄCZNIKI
Zgłoszenie do zawodów -
Zgoda rodziców - oświadczenie opiekuna –
 
Powrót
© 2024 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System