Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Polska Liga Bilardowa 2017

Dodano: 2017-11-14
Zmodyfikowano: 2017-11-14

Regulamin turnieju finałowego II Ligi


POLSKA LIGA BILARDOWA 2017

REGULAMIN TURNIEJU FINAŁOWEGO II LIGI KLUB FRAME

ŁÓDŹ 25-26 listopada 2017

1. Organizator: Polski Związek Bilardowy

2. Uczestnicy: Drużyny, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w grupach regionalnych rozgrywek II ligi w sezonie 2017:

 

Do gry dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek II ligi, posiadający aktualną licencję i kartę prawa do gry. Dokumenty te wraz z opłatą startową szef Klubu lub kapitan zespołu zobowiązany jest  przedstawić sędziemu głównemu zawodów przed rozpoczęciem gier. W przypadku braku któregokolwiek z w/w dokumentów zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.

 

4. Rezygnację z udziału w Turnieju Barażowym należy zgłosić najpóźniej do 20 listopada 2017. Drużyna, która wywalczyła awans do turnieju barażowego i nie stawi się na turniej w wyznaczonym terminie i miejscu (nie zgłaszając tego faktu), zostanie obciążona karą finansową w kwocie 2.000 zł a zespół i jej zawodnicy do czasu uregulowania kary zostaną zawieszeni w rozgrywkach PZBil.

5.Termin i miejsce: Klub bilardowy FRAME ul. Narutowicza 7/3, 25-26 listopada 2017 r.

6. Odprawa drużyn: 25 listopada (sobota) w godzinach 10.30 – 11.00.

7. Rozpoczęcie gier: Mecze rozpoczną się o godzinie 11.00 – 25 listopada w sobotę, kontynuacja 26 listopada w niedzielę od godziny 9.00.

8. Warunki sportowe:  Turniej finałowy II ligi rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym”. Każdy mecz składał się będzie z 2 indywidualnych pojedynków: 
1x „8” do 8 wygranych partii
1x „10” do 8 wygranych partii

Oraz 1 pojedynku deblowego:

1x „9” do 8 wygranych partii

 

Za każdy wygrany pojedynek drużyna otrzymuje 1pkt. Mecze w 8-bil, 9-bil i 10-bil rozgrywane są systemem przemiennego rozbicia (decyzja zgodnie z przepisami  należy do osoby, która ma prawo do rozbicia). O kolejności miejsca w tabeli turnieju finałowego  w pierwszej kolejności decydują duże punkty, następnie małe punkty (tj. wyniki pojedynków indywidualnych).

 

PATRZ REGULAMIN II POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2017.

 

W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości wszystkich punktów o miejscu zadecyduje dodatkowe spotkanie. Ewentualne dodatkowe spotkanie dotyczy miejsc 1-5.

 

Do I ligi 2018 awansują trzy najlepsze zespoły z turnieju barażowego.

9. Rezygnacja z udziału w I lidze. Udział w I Polskiej Lidze Bilardowej jest przywilejem a nie koniecznością. Każda drużyna grająca w barażu ma prawo zrezygnować z udziału w rozgrywkach I ligi. Ewentualną rezygnację należy zgłosić pisemnie najpóźniej do 20 listopada 2017 roku do biura Związku. Niedopełnienie zgłoszenia rezygnacji spowoduje, iż drużyna zostanie pozbawiona nagród finansowych za wywalczone miejsce w barażach.

10. Dodatkowy awans:

W przypadku gdy drużyna awansująca z turnieju finałowego II ligi nie zgłasza się do rozgrywek I ligi, jej miejsce zajmuje czwarty  zespół z turnieju barażowego II ligi. W przypadku niezgłoszenia się do rozgrywek I ligi jednej z drużyn, która się w niej utrzymała postępuje się jak powyżej. W przypadku niezgłoszenia się do rozgrywek I ligi dwóch lub więcej drużyn, które się w niej utrzymały lub awansowały z baraży, czwarta drużyna z turnieju barażowego wchodzi do I ligi automatycznie a piąta drużyna z turnieju barażowego rozegra dodatkowy pojedynek z siódmą drużyną I ligi. Itd.

11. Ubiór do gry: Zgodny z regulaminem II Polskiej Ligi Bilardowej 2017.

12. Opłaty startowe: Opłata startowa wynosi 50 zł od drużyny – płatne gotówką podczas odprawy drużyn.

13. Nagrody: W turnieju pula nagród wyniesie brutto 2.700 zł i zostanie rozdzielona w następujący sposób:

 

1 miejsce – 1.200 zł + puchar +awans do I Ligi na sezon 2018
2 miejsce – 900 zł + puchar +awans do I Ligi na sezon 2018
3 miejsce – 600 zł + puchar + awans do I Ligi na sezon 2018

 

Nagrody finansowe zostaną przekazane przelewem na konta klubów nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu rozgrywek i zatwierdzeniu wyników zawodów.

14. Skład sędziowski: Jadwiga Sząszor - sędzia główny.

15. Dyrektor turnieju: Przewodniczący Komisji Polskiej Ligi Bilardowej – Arkadiusz Sząszor

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy i zarządzenia PZBil oraz decyzje Dyrektora Turnieju.

Powrót
© 2018 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System