Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Informacja PZBil

Dodano: 2018-05-25
Zmodyfikowano: 2018-05-28

Zarząd Polskiego Związku Bilardowego zaprasza członków PZBil na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku w hali sportowej MOSiR - ul. Żelazna 1 o godzinie 17.00


Porządek obrad
Walnego Zgromadzenia PZBil
Kielce 8 czerwca 2018 roku
Hala Sportowa MOSiR Kielce ul. Żelazna 1

1. Otwarcie obrad i wybór prowadzących oraz sekretarza zebrania,
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w 2017 roku,
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZBil za 2017 rok,
4. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2017,
5. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i z pracy Zarządu za 2017 rok
6. Dyskusja nad sprawozdaniami,
7. Głosowanie i uchwały nad przyjęciem sprawozdań:
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- Finansowych - ocenionych przez biegłego rewidenta.
8. Ustalenie składki członkowskiej na 2019 rok,
9. Program rozwoju sportu bilardowego na lata 2019-2021.
10. Wniosek o przystąpienie do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.
11. Sytuacja w światowym sporcie bilardowym oraz status związku snookera (światowego i polskiego) i skutki dla rozwoju sportów bilardowych
12. Sprawy różne:
- rozwój Klubów wychowujących młodzież priorytetem szkoleniowym,
- współpraca Klubów z jednostkami Samorządowymi - dotacje i programy na rozwój,
- program kadra PRO - minimalna ilość zawodników = maksymalny wynik / skutki i wpływ na dalszy rozwój sportu bilardowego,
- System Współzawodnictwa Sportowego - dalszy rozwój i ogromne środki finansowe dla szkolących młodzież pozyskiwane przez Kluby.

Powrót
© 2019 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System