Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Bilardowego

Dodano: 2018-06-20
Zmodyfikowano: 2018-06-20

W Kielcach odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie PZBil. Obradowała również Komisja Rewizyjna, która sprawdziła dokumenty finansowe oraz merytoryczne Związku.

Podczas spotkania Prezes Zarządu przestawił jeszcze raz szczegółowe sprawozdanie z pracy Zarządu. Szczególną uwagę zwrócił na kilka ważnych elementów jakimi były:

- świetna promocja sportu bilardowego podczas zawodów The World Games. Udało się również w maksymalny sposób przygotować do startu w zawodach naszych reprezentantów (sfinansowane starty, zgrupowania zagraniczne na Tajwanie oraz specjalne zgrupowanie przed samymi zawodami TWG).

- ogromna promocja sportu bilardowego poprzez relację na antenie SPORTKLUBU z rozgrywek Mistrzostw Polski w Bilard oraz Bilardowej Ekstraklasy i Pol Tour. Dodatkowo wiele materiałów na antenie regionalnych stacji TVP i telewizji regionalnych. To produkt, który daje ogromną szansę szczególnie dla Klubów na pozyskanie sponsorów, ponieważ prezentuje same Kluby i ich zawodników. Co ważne, bilard dociera dzięki temu do nowych widzów. Wydano również wiele filmów i materiałów promocyjnych. Prezes podziękował również za pomoc w realizacji tworzącym materiały oraz głównym Partnerom relacji: Euro Tech, Brześć i Mak Marketing.

- bardzo dobre oceny kontroli Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży przeprowadzone przez SWS w Warszawie. Efektem są turnieje MMM, których punkty są dodatkowo zaliczane do SWS. Dzięki tej rywalizacji bezpośrednio do Klubów oraz zawodników trafiają środki finansowe na starty w zawodach, organizację zgrupowań i turniejów oraz stypendia. To ogromny zastrzyk finansowy, który pozwala Klubom na prace z młodzieżą. Konieczne jest jednak jeszcze stworzenie kilku OZB (m.in. dolnośląskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie) co pozwoli Klubom z tych województw szkolącym młodzież na pozyskanie kolejnych środków finansowych.

- niestety po raz kolejny nie udało się zdobyć medalu podczas finałów mistrzostw świata mężczyzn i kobiet, jak również zawodów TWG mimo tego, że na MŚ wyjechała bardzo liczna grupa zawodników, a uczestnicy TWG otrzymali ogromne wsparcie finansowe przygotowujące ich do zawodów. Na słowa pochwały zasługują juniorzy na czele z W. Zielińskim, którzy wywalczyli kolejne medale w ME i MŚ oraz seniorzy, którzy tym razem przywieźli pięć medali z ME.

- bardzo dobrze prowadzone jest szkolenie młodzieży. Kolejny sezon Akademii Bilardowej Dzieci i Młodzieży przynosi wymierne efekty. Rośnie grupa młodych bilardzistów, Kluby uczą się współpracy z samorządami i sponsorami, a nasz sport dociera do szerszej grupy osób. To program, w którym Polski Związek Bilardowy finansuje i współfinansuje wynagrodzenie dla instruktorów, organizacje obozu, produkcję materiałów szkoleniowych, zakup sprzętu, który należy kontynuować w kolejnych latach i rozszerzać o nowe Kluby. Zarówno ze względów sportowych, jak i wychowawczych.

Prezes podziękował wszystkim Klubom, sponsorom, zawodnikom, sędziom i działaczom za zaangażowanie i wielką pracę na rzecz rozwoju sportu bilardowego podkreślając, że to właśnie wspólna praca przynosi świetne efekty.

Sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna PZBil. Podkreśliła dobrą pracę Zarządu, poszczególnych Komisji PZBil, jak również jasne i czytelne rozliczenia finansowe z dotacji oraz dobre wyniki sportowe.

Przyjęto zmiany do Statutu PZBil wynikające z zapisów Ustawy o Sporcie o Stowarzyszeniach. Prezes przypomniał także, że zmiany dotyczą wszystkich Klubów i Stowarzyszeń, które powinny wprowadzić je w swoich statutach. To bardzo ważne i może również mieć znaczenie przy składaniu wniosków o wsparcie finansowe przez Kluby na rok 2019.

Członkowie zapoznali się z nowym programem rozwoju sportu bilardowego na lata 2019-2021, którego jednym z elementów jest kadra Pro, program TWG 2021 oraz Akademia Bilardowa PZBil.

Zwrócono również uwagę na konieczność współpracy Klubów (szczególnie tych z najwyższych rozgrywek ligowych) z władzami samorządowymi. To element dający zarówno możliwości pozyskania środków finansowych, jak również budowania pozycji Klubu i sportu bilardowego bez którego nie ma szans na dalszy rozwój. Konieczne przy tym jest rozwijanie bazy szkoleniowej i młodzieżowej oraz organizacja imprez.

Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdania finansowe, pracy Zarządu, biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej jak również wniosek o przystąpienie PZBil do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.
Powrót
© 2019 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System