Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Zajęcia sportowe dla Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 2019-01-04
Zmodyfikowano: 2019-01-04

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 w Kieleckim Centrum Bilardowym obywały się zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Instruktorzy spotykali się z osobami niepełnosprawnymi w okresie marzec -czerwiec oraz wrzesień - grudzień, co tydzień, w każdy wtorek w godzinach 15-17.

Zajęcia prowadzili Marek Karlikowski i Karol Skowerski - licencjonowani instruktorzy PZBil.

Kadrę z obsługi technicznej stanowili Marcin Kałuża i Joanna Furmańczyk - osoby, które na co dzień pracują w ośrodkach dla niepełnosprawnych.

Celami programowymi zadania były:
1. wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
2. wyrabianie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności i tym samym zdrowia;
3. kształtowanie zdrowego stylu życia;
4. rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestnika;
5. zwiększenie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych - każdy bez względu na status społeczny, czy stopień sprawności ma prawo do udziału w sporcie;
6. tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych;
7. kształcenie zdrowej rywalizacji, szczególnie u osób niepełnosprawnych poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku.

Cele zostały zrealizowane w 100%. Cykliczne zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych przyniosły kilka efektów:

- poprzez systematyczny udział w zajęciach szkoleniowych pragniemy przybliżyliśmy dyscyplinę sportu bilard,
- zajęcia bilardowe są szczególnie dla osób niepełnosprawnych sportem, który pozbawia ich barier wynikających z ich ułomności,
- stały trening w powiązaniu z kontaktami z innymi osobami niepełnosprawnymi jak i pełnosprawnymi jest doskonałym sposobem na zatarcie różnic i nabranie pewności siebie, której często brakuje osobom niepełnosprawnych
- stałe i systematyczne uprawianie sportu poprawiło sprawność fizyczną uczestników
- zagospodarowaliśmy czas wolny dzieci i młodzieży.

To kolejny rok, kiedy organizujemy Akademię Bilardową dla osób niepełnosprawnych. Bezpłatne zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, a cyklicznie uczestniczy w nich 30 osób - głównie dzieci i młodzież głuche i niedosłyszące oraz z upośledzeniem umysłowym.

Szkolenie było prowadzone zgodnie z programem Bilardowej Akademii autorstwa Marcina Krzemińskiego oraz „Dzienniczka Treningowego" Dariusza Kobackiego.

Uczestnicy otrzymali nasze autorskie materiały szkoleniowe. Zgodnie z planem na koniec każdego okresu zajęć - czerwiec i grudzień zorganizowaliśmy dla uczestników dodatkowe turnieje, zabawy i testy. Najlepsi otrzymali upominki-gadżety bilardowe, a wszyscy certyfikaty uczestnictwa. Na każdych zajęciach uczestnicy otrzymywali bezpłatne napoje i poczęstunek (pączki, ciastka, słodycze, napoje).
Powrót
© 2019 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System