Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
mlbilard
Oficjalny partner w Polsce
orlen
rsactive
Bookgame
ERG Bieruń
TT plast
Mezz Cues
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Walne Zgromadzenie PZBil

Dodano: 2019-06-11
Zmodyfikowano: 

W dniu 27 czerwca w Kielcach odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów PZBil

Projekt porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZBil

Kielce 27 czerwca 2019 roku
I termin: 14:00, II termin: 14:15
Kieleckie Centrum Bilardowe - Kielce, Pl. Moniuszki 2b

1. Otwarcie obrad i wybór prowadzących oraz sekretarza zebrania,
2. Uchwalenie porządku obrad
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w 2018 roku,
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZBil za 2018 rok,
5. Sprawozdanie finansowe Związku za rok 2018,
6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i z pracy Zarządu za 2018 rok
7. Dyskusja nad sprawozdaniami,
8. Głosowanie i uchwały nad przyjęciem sprawozdań:
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
- Finansowych - ocenionych przez biegłego rewidenta.
9. Ustalenie składki członkowskiej na 2020 rok,
10. Sprawy różne:
- SWS - Olimpiada Młodzieży - rozwój okręgów szansą na środki dla Klubów,
- Program KLUB MSiT,
- Program RSP - aktualizacja

Powrót
© 2023 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System