Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Komunikat PZBil

Dodano: 2019-08-19
Zmodyfikowano: 2019-08-19

Szefowie Klubów, Zespołów i Federacji oraz zawodnicy PZBil

W dniu 17 lipca PZBil uczestniczył w szkoleniu w Instytucie Sportu w Warszawie i wg wytycznych MSiT otrzymaliśmy informację, iż rankingi i systemy kwalifikacji Związków Sportowych muszą być oparte na identyfikacji zawodnika poprzez podanie jego nr PESEL oraz numeru licencji zawodnika jednocześnie.

Dotyczy to wszystkich zawodników posiadających licencję zawodniczą a w szczególności juniorów, oraz osób które posiadały tylko Kartę Bilardzisty oraz dzieci, które brały udział w turniejach zaliczanych do systemu Sportu Młodzieżowego i Sportu Powszechnego.

Użycie do identyfikacji nr PESEL musi być zgodne z zasadami RODO, czyli nie podlega ujawnieniu publicznemu przez Klub, organizatora zawodów i PZBil czy MSiT lecz pozostaje w bazie danych i wymaga zgody RODO zawodnika pełnoletniego lub u zawodników niepełnoletnich zgody RODO jego rodziców/opiekunów prawnych.

W zawodach sportowych obowiązują badania lekarskie - ważność to 1 rok i muszą być potwierdzone zaświadczeniem lub wpisem do książeczki zdrowia sportowca.

Każdy zawodnik musi mieć wskazanego Trenera, podawać należy nr jego licencji/dyplomu (lub alternatywnie warunkowo do 2021 r. podawana będzie tylko data urodzenia trenera) bez tegonie będą przyjmowane żadne wyniki, sprawozdania z zawodów i rozliczane punkty w SSMMSiT dla PZBil.

Kluby/drużyny muszą wysyłać przy zgłoszeniach do zawodów pełną nazwą klubu* lub używać jednego ustalonego skrótu nazwy klubu (który będzie niezmiennym skrótem w bazie danych MSiT i PZBil czyli bez możliwości jego późniejszej zmiany, należy go podać zgodnie z wpisem do rejestru stowarzyszeń lub firm (dowolnego, np. w powiecie lub w KRS lub w innym organie rejestracyjnym) podając kolejno: adres siedziby, województwo, powiat, miasto, gmina.

Od 2020 r. obowiązywać będzie termin 14 dni, na przesłanie do IS MSiT pełnych wyników i protokołów z zawodów PZBil, zatem organizatorzy terenowi mają tylko 7 dni by przesłać wyniki z zawodów, podpisane protokoły z zawodów oraz rankingi do PZBil.

PZBil rozpoczyna uzupełnianie danych z rozegranych w 2019 roku imprez sportowych, dotyczy to:

- uzupełnienia wszystkich licencji zawodniczych o dane z nr PESEL,
- uzupełnienie tabel z wynikami z imprez o dane z nr PESEL:
Mistrzostw Polski Juniorów (wszystkie grupy)
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików,
Eliminacji Mistrzostw Polski
Junior Tour
Lig Wojewódzkich

- dane uczestników programu Bilardowa Akademia 2019 jw.


MSiT oraz IS NIE PRZYZNA PUNKTÓW w SWSSSM oraz dofinansowania klubom, których zawodników i samych Klubów nie ma w rejestrze. Może to mieć w przyszłości wpływ na brak dofinansowania działalności klubów sportowych ze środków państwowych w różnych otwartych konkursach finansowanych ze środków publicznych.

Zarząd PZBil

Uzupełnienie:

*- klub musi wybrać tylko jedną nazwę
dotychczasowe zapisy np:
UKS 13 JOKER
UKS 13 Joker
UKS Trzynastka JOKER
UKS 13 Joker Tomaszów Maz.
UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki
Uczniowski Klub Sportowy Trzynastka Joker... itp. nie będą widoczne w systemie MSiT, czyli brak możliwości zarejestrowania danych z zawodów!

prawidłowe zapisy to: nazwa, przecinek, miasto (dużymi literami tylko skróty instytucji)

np. UKS Trzynastka Joker, Tomaszów Mazowiecki
lub dopuszczalny skrót np. UKS 13 Joker, Tomaszów Maz.

Inne skróty nazw:
KS - klub sportowy, TS - towarzystwo sportowe, UKS - uczniowski klub sportowy, itd.
pozostaje do rozwiązania problem dla większości zapisów, przykład:
MKS - Miejski czy Międzyszkolny czy Mazowiecki czy Małopolski Klub Sportowy

UWAGA!
WSZYSTKIE ZALEGŁE DANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ NAJPÓŹNIEJ
DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Powrót
© 2020 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System