Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Bilardowego

Dodano: 2019-12-11
Zmodyfikowano: 2019-12-11

W dniu 10 grudnia w Kielcach odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Bilardowego. W spotkaniu udział wzięli delegaci, członkowie Zarządu oraz przedstawiciel Ministerstwa Sportu.

Podczas obrad przyjęto uchwały:
- poprawek do statutu PZBil,
- regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- poprawek do Regulaminu Dyscyplinarnego.

Delegaci postanowili przekazać do dalszych prac Komisji PZBil nowy projekt „Regulaminu Dyscyplinarnego" w celu doprecyzowania wielu zawartych w nim nowych zapisów.

Jednogłośnie z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej odwołany został p. Bogumił Kościelniak (dodatkowo sam złożył rezygnację z jej pełnienia). Nowym członkiem został wybrany Krzysztof Gardjas ze Stowarzyszenia Bilarda Sportowego w Łodzi.

Przedstawione zostały informacje na temat nowego kodeksu WADA, a w szczególności odpowiedzialności finansowej zawodników oraz związków i klubów za pozytywne wyniki badań antydopingowych. W tym zakresie zobowiązano Zarząd do przygotowania odpowiednich regulaminów, które uregulują kwestie odpowiedzialności finansowej za te przewinienia.

Omówiono również kwestie dotyczące realizacji Strategii Rozwoju Sportu Bilardowego, w tym programu kadry PRO, podkreślając trafność pomysłu, który przynosi medale ME. Podkreślono, że dofinansowanie jakie otrzymują członkowie kadry narodowej sięga kilkudziesięciu tysięcy (nawet 52 tysiące złotych) rocznie na jednego zawodnika. W zakresie sportu wyczynowego Związek koncentruje swoje działania i wsparcie finansowe w ramach oficjalnego światowego systemu sportowego oraz przygotowań kadry narodowej. Nie bierze odpowiedzialności za udział indywidualnych sportowców w komercyjnych zawodach bilardowych.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie podkreśliło słuszność realizacji programu sportu dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla sportu młodzieżowego, jak również nowy pomysł jakim mają być klasy o profilu bilardowym. Jeżeli uda się zrealizować ten projekt za 10 lat w całej Polsce systematycznie w takich klasach może trenować nawet prawie 2.000 dzieci i młodzieży.
Powrót
© 2020 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System