Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Mistrzostwa Polski Juniorów 2020

Dodano: 2020-06-30
Zmodyfikowano: 2020-06-30

Rekomendacje i zalecenia dla osób przebywających w klubie FRAME podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów młodszych 2020

1. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wszystkich wchodzących do sali gier.
2. Uczestnicy mistrzostw oraz osoby przebywające w sali gier wyrażają zgodę na bezdotykowe pomiary temperatury ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą zostaną odseparowane oraz będą miały zakaz wstępu na salę gier.
3. Wszystkie osoby, poza zawodnikami i organizatorami MPJ, zobowiązane są do noszenia maseczek lub przyłbic zasłaniających usta i nos we wszystkich salach gier - od momentu rozpoczęcia rozgrzewek o godz. 8.30 do zakończenia gier finałowych oraz podczas ceremonii wręczenia medali.
4. Zawodnicy mają obowiązek: po zakończeniu meczu, niezwłocznie odejść od stołu oraz bez zbędnej zwłoki zgłosić fakt zakończenia meczu. Przerwa pomiędzy meczami nie może być wykorzystana na grę przez innych zawodników przebywających w sali. Zawodnicy nie mogą podchodzić do stołu i rozpoczynać rozgrzewki bez zgody sędziego. Przerwa powinna zostać wykorzystana na dezynfekcję sprzętu.
5. Podczas mistrzostw nie obowiązuje procedura „podawania sobie ręki" przed i po meczu . Zastępujemy ją np. skinieniem głową lub delikatnym skrzyżowanych kijów lub wzajemnym puknięciem łokciem w łokieć.
6. Zawodnicy grają tylko i wyłącznie własnym sprzętem, tj. własnymi kijami.
7. Podczas meczy należy zwracać uwagę by odległość między zawodnikami (w tym krzesełkami) wynosiła min. 2 metry.
8. Stoły oraz stoliki, kije, bile, trójkąt i kreda będą dezynfekowane w okreso/czasie ustalonym przez Dyrektora zawodów oraz przed rozpoczęciem rozgrywek każdego dnia.
9. Podmiot udostępniający obiekt jest uprawniony do weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu lub sprzętu oraz ma prawo poprosić każdą osobę do opuszczenia sali gier lub obiektu.
10. Zaleca się posiadanie rękawiczek ochronnych na obie ręce noszonych zarówno przez organizatorów oraz zawodników i inne osoby przebywające w sali.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zarządzenia rozgrywania określonych rund MPJ - „bez obecności widzów" . (zakaz nie dotyczy koordynatorów kadr wojewódzkich oraz trenerów z licencją PZBil).
12. Posiłki i napoje mogą być spożywane tylko przy barze i tylko w sali głównej.

Obowiązki organizatorów:
1. Weryfikacja liczby osób przebywających w sali gier, lub decyzja orz ogrywaniu zawodów bez udziału publiczności
2. Czynności profilaktyczne:
- okresowe wywietrzenie sali w której rozgrywane są zawody przez min. 15 minut
- dezynfekcji stołów na których będą rozgrywane spotkania
- dezynfekcji bil, trójkątów i pomocników używanych podczas spotkań
- dezynfekcji stolików przy których siedzą zawodnicy
- dezynfekcja stolików obsługi zawodów i biura zawodów
3. Sędzia spotkania (stolikowy) nie musi być w maseczce ochronnej jeżeli jest w bezpiecznej odległości od
graczy ale w sytuacjach gdy będzie proszony o interwencję zakrywa usta i nos maseczką lub przyłbicą.
4. Po zakończonym spotkaniu sędzia zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz swojego sprzętu sportowego.

We wszystkich pozostałych przypadkach nie ujętych w w/w zaleceniach i rekomendacjach obowiązują zalecenia KLUBU FRAME oraz przepisy i zasady przedstawione przez poszczególne organy państwowe (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu, Państwową Inspekcję Sanitarną, PZBil, itd.).

Dyrektor MPJ 2020
Powrót
© 2020 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System