Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Mistrzostwa Polski w Bilard 2020

Dodano: 2020-12-08
Zmodyfikowano: 

Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Polski 1.0/2020 dotyczący obostrzeń i regulacji wynikających z COVID 19.

 Komunikat organizacyjny Mistrzostw Polski w Bilard – Kielce 2020 1.0/2020

 

1.  Sesja treningowa :

Sesja treningowa zaplanowana jest w niedzielę od godziny 16.00 do godz. 19.00 Podczas sesji treningowej  obowiązują takie same zasady jak podczas Mistrzostw dotyczące COVID 19.

2.   Obecność osób trzecich podczas spotkań Mistrzostw Polski

Na sali gier w czasie gier mogą przebywać wyłącznie :

- zawodnicy obecnie rozgrywający swoje spotkania,

- trenerzy klubowi wyłącznie posiadający uprawnienia PZBil instruktor, trener, licencja lub legitymacja, dyplom którzy złożyli pisemną deklarację Covid-19   ( wyłącznie w czasie  kiedy mecze rozgrywają ich zawodnicy ),

- przedstawiciele władz klubów,  oddelegowani prze klub, którzy złożyli pisemną deklarację Covid-19   ( wyłącznie w czasie  kiedy mecze rozgrywają ich zawodnicy )

- rodzice niepełnoletnich zawodników zameldowani w hotelu Binkowski którzy złożyli pisemną deklarację Covid-19   ( wyłącznie kiedy spotkania  rozgrywają ich dzieci ) ,

- partnerzy zawodników zameldowani w hotelu Binkowski którzy złożyli pisemną deklarację Covid-19    ( wyłącznie kiedy ich partnerzy rozgrywają spotkania ) ,

- organizatorzy MP, pracownicy hotelu oraz przedstawiciele mediów,


Jedyne odstępstwo będzie obowiązywało podczas  spotkań półfinałowych  i finałowych. Podczas tych spotkań będzie możliwość przebywania na sali gier zawodników i innych przedstawicieli klubów ( wyłącznie biorących udział w zawodach i zameldowanych w hotelu Binkowski ) . 


3.   Na sali gier wszystkie osoby, które mają prawa do przebywania na niej, zobowiązane są bezwarunkowo do noszeni maseczki zakrywającej usta i nos.

4.    Złamanie nakazu noszenia maseczki zakrywającej usta i nos  będzie skutkowało :

- pierwszy raz          -  ostrzeżenie ustne z wpisem do protokołu MP,

- drugi raz               -  kara 100 zł ( płatna najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego najbliższego meczu,  przed wejściem na salę gier ) ,

- trzeci raz               -  kara 300 zł ( płatna najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego najbliższego meczu,  przed wejściem na salę gier ) ,

- czwarty raz           -  dyskwalifikacja  oraz :

a) w przypadku zawodnika: dyskwalifikacja z Mistrzostw Polski, pozbawienie wszystkich zdobytych tytułów i punktów oraz skierowanie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej oraz zakaz wstępu na salę gier do zakończenia Mistrzostw Polski,

b) w przypadku pozostałych osób: zakaz wstępu na salę gier do zakończenia Mistrzostw Polski

Brak wpłaty kary będzie skutkował zakazem wstępu osoby na salę gier.
Do pobierania opłat uprawniony jest Sędzia Główny zawodów.


UWAGA !!! Nakaz noszenia maseczki nie obowiązuje zawodników będących w czasie rozgrywania swojego spotkania ( od momentu podejścia do rozgrzewki do zakończenia spotkania).

 

5.   Miejsca na Sali Gier

Na sali gier można zajmować wyłącznie przygotowane do tego miejsca siedzące. Obowiązuje całkowity zakaz przestawiania i przenoszenia krzeseł .

6.   Napoje i wyżywienie przy stoliku zawodnika.

Podczas spotkania zawodnik może posiadać swój napój, który znajduje się w butelce ( nie większej niż 0,5 litra) . Obowiązuje zakaz posiadania napojów typu ( kawa, herbata w filiżankach ) jak również wszelkiego rodzaju pożywienia ( kanapki itp. )

7.   Śniadania i konsumpcja w hotelu.

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, śniadania podawane są bezpośrednio do pokoi ( wydawane będą w godzinach 7.30-8.30) . Dotyczy to również pozostałych posiłków serwowanych przez hotel, które są dostarczane do pokoju gości hotelowych.

8.   Uroczyste Otwarcie

Ceremonia uroczystego otwarcia odbędzie się w poniedziałek o godzinie 15.30. z wyłącznym udziałem zaproszonych osób i wyznaczonych zawodników. Miejsce będzie sala w której rozgrywane są mecze Mistrzostw. Zawodnicy i goście zobowiązani są posiadać podczas otwarcia zasłonięte usta i nos.

9.   Ceremonie Dekoracji

Ceremonie Dekoracji odbędą się po zakończeniu wszystkich pojedynków w piątek. Podczas ceremonii dekoracji zarówno dekorowani jak i pozostałe osoby zobowiązane są do noszenia maseczek zakrywających ust i nos. Prawo przebywania podczas dekoracji przysługuje:

- medalistom,

- wszystkim zawodnikom biorącym udział w Mistrzostwach, przedstawicielom klubów oraz ich bliskim i trenerom, mass-mediom, organizatorom i pracownikom hotelu,

10. Opłaty za udział i zakwaterowanie

- osoby, które nie potwierdziły chęci wcześniejszej zapłaty przelewem zobowiązane są do zapłaty gotówką. Zapłaty będzie można dokonać w biurze Mistrzostw Polski w następujących terminach i godzinach

- niedziela od 16.00 do 19.00

- poniedziałek od 10.00 do 14.00

11. W pozostałych sprawach mają zastosowanie regulaminy Mistrzostw, przepisy PZBil oraz zarządzenia i decyzje Dyrektora Turnieju i Sędziego Głównego.

12. Związek zastrzega zmianę obostrzeń i regulacji również w czasie trwania zawodów.

 

  

 

 

Powrót
© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System