Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Kurs Sędziowski PZBil

Dodano: 2021-01-02
Zmodyfikowano: 2021-01-04

W dniach 15-17 stycznia 2021 Polski Związek Bilardowy organizuje kurs sędziowski. Zgłoszenia do dnia 10 stycznia. Kurs zostanie przeprowadzony w formie ON-LINE.


Miejsce kursu:

 

Kurs zostanie przeprowadzony w formule on-line poprzez komunikator Zoom. Uczestnicy otrzymają specjalny link uprawniający do udziału w kursie.

 

Tematyka kursu:

 

1. Struktura i funkcjonowanie Polskiego Związku Bilardowego.

2. Informacje ogólne o przepisach, regulacjach i regulaminach dotyczących sportu bilardowego w Polsce, regulaminy PZBil.

3. Przepisy ogólne.

4. Przepisy gry w odmianę 8 bil.

5. Przepisy gry w odmianę 9 bil.

6. Przepisy gry w odmianę 10 bil.

7. Przepisy gry w odmianę 14/1.

8. Regulacje.

9. Zasady organizacji turniejów.

10. Odpowiedzialność sędziów.

11. Walka z dopingiem.

 

Kurs sędziowski kończy się egzaminem.

 

Program kursu (35 godzin lekcyjnych szkolenia):

 

Dzień 1. - piątek 15.01.2021. godz. 11.00 - 20.00

11.00 - 11.30 przywitanie, sprawy organizacyjne

11.30 - 14.30 - zajęcia szkoleniowe

14.30 - 15.15 - przerwa obiadowa

15.15 - 18.00 - zajęcia szkoleniowe

18.00 - 18.15 - przerwa kawowa

18.15 - 20.00 - zajęcia praktyczne z sędziowania

 

Dzień 2. - sobota 16.01.2021. godz. 9.00 - 20.00

9.00 - 11.30 - zajęcia szkoleniowe

11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

11.45 - 14.00 - zajęcia szkoleniowe

14.00-15.00- przerwa obiadowa

15.00-18.00 - zajęcia szkoleniowe

18.00 - 18.15 - przerwa kawowa

18.15- 20.00 - zajęcia praktyczne - prowadzenie turniejów.

 

Dzień 3. - niedziela 17.01.2021. godz. 9.00 - 16.00

9.00 - 11.00 - zajęcia szkoleniowe

11.00 - 11.15 przerwa kawowa

11.15 -12.30 - podsumowanie kursu

12.30-14.00 - egzamin sędziowski

14.00-15.00 - podsumowanie egzaminu.

 

Prowadzący:

 

Grzegorz Kędzierski - prezes PZBil

Adam Gajda - przewodniczący Krajowej Komisji Sędziowskiej PZBil

 

Koszt:

 

Koszt kursu wynosi 330 zł + VAT (udział w zajęciach szkoleniowych + materiały szkoleniowe PZBil)

Dodatkowe opłaty za:

100 zł - Opłata za egzamin sędziowski kat. D

120 zł - Licencja sędziowska PZBil sezon 2021

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie  emailen na adres: sekretarz@bilard-sport.pl  na załączonych drukach:

 - karta zgłoszeniowa

zgoda RODO

 

Informujemy, iż po ukończeniu kursu można otrzymać jedynie uprawnienia sędziowskie kat. D.

Podniesienie kategorii sędziowskiej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w trybie i formie określonej przez Krajową Komisję Sędziowską PZBil.

 

Powrót
© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System