Strona główna » Aktualności
Menu
Partnerzy
bilardsklep.pl
Oficjalny partner w Polsce
Lissy
Aramith
Cudowne produkty cukiernicze
Sportowa Internetowa Telewizja
Mak Marketing
Sport Klub
Współpracują z nami
Aktualności

Kursy PZBil

Dodano: 2021-11-08
Zmodyfikowano: 2021-11-24

W dniach 26-28 listopada Kurs Instruktorski. Rozpoczęcie godz. 15.30 - 16.00 w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich

UWAGA !!! 
Rozpoczęcie kursu - piątek godzina 15.30 -16.00 
w Zespole Szkół w Kostomłotach  Drugich 

Uprawnienia: Licencja instruktora PZBil / Legitymacja instruktora*
Termin: 26-28.11.2021 r.
Organizator: Polski Związek Bilardowy
Forma kursu: szkolenie stacjonarne
Miejsce: Kostomłoty - Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich 

W kursie może wziąć udział osoba, która:

- ukończyła 18 rok życia,
- posiada wykształcenie co najmniej średnie (przedstawi kserokopię dokumentu)
- złoży oświadczenie o niekaralności
- posiada obywatelstwo polskie
- posiada podstawowe umiejętności gry w bilard
- dokona opłaty na konto PZBil ING Bank Śląski - 48 1050 1416 1000 0090 3111 4102 tytułem „za udział w kursie - licencja instruktora"

Pierwszeństwo przysługuje osobom z klubów Polskiej Ligi Bilardowej, oraz osobom oddelegowanym przez licencjonowane kluby PZBil, zawodnikom z dorobkiem sportowym.

Koszt udziału w kursie: 250,00 zł, opłata bez noclegów i wyżywienia.

Opłata za licencję sezon 2021r.: 40,00 zł (za kwartał) opłata za licencję za sezon 2022: 140 zł

Kurs kończy się egzaminem w formie testu - czas 60 minut. Dla osób, które ukończą kurs z wynikiem pozytywnym wydana zostanie licencja instruktora PZBil lub licencja instruktora Polskiej Ligi Bilardowej sezon 2022.

*- Dla osób, które ukończą kurs z wynikiem bardzo dobrym oraz zawodnicy z dorobkiem sportowym a także nauczyciele i osoby posiadające uprawnienia instruktora/ trenera w innych sportach, zostanie uruchomiona możliwość na wniosek zainteresowanych tzw. weryfikacji związkowej w celu otrzymania legitymacji instruktorskiej potwierdzającej posiadane kwalifikacje. (http://bilard-sport.pl/files/pliki/2019/Instruktorzy/1_wymagania.pdf).

Tematyka:

Historia bilardu na świecie oraz sportu bilardowego w Polsce. Podsumowanie 25 lat działalności PZBil, sukcesy i porażki sportowe, plany i kierunek działalności, pozycja PZBil w Europie i na Świecie, struktura działalności EPBF, EEBC, WCPB. kalendarz sportowy, imprezy sportowe, relacje TV i polska liga bilardowa i ekstraklasa bilardowa.

Struktura organizacyjna Polskiego Związku Bilardowego, pion sportu, pion szkolenia kadr, pion szkolenia sportowego, pion sportu dzieci i młodzieży w PZBil.

Statut PZBil, regulaminy, Kompetencje: Komisji PZBil: sportowej, sportu dzieci i młodzieży, sportu niepełnosprawnych, przynależności i Zmiany Barw Klubowych, dyscyplinarnej, rewizyjnej, ligowej.

Podstawy metodyki sportu, ogólne definicje i podstawy nauczania techniki bilardowej, m.in. rodzaje jednostek treningowych, metody, formy, środki treningowe, sprzęt treningowy, platformy internetowe, itd.

Zawód trener/instruktor w świetle Ustawy o sporcie, wymagania, uprawnienia i odpowiedzialność regulaminowa, cywilna i karna. Kto może być i kiedy jest trenerem/instruktorem, przykłady umów cywilno-prawnych.

Kontrakt czy umowa?: Zawodnik-Klub, Trener-Klub, Zawodnik-Trener.

Program szkolenia sportowego PZBil. Etapy szkolenia, Kwalifikacje do sportu - badania zgody lekarza z zakresu medycyny sportowej. Licencje zawodnicze i karty prawa do gry.

Klasy Sportowe kategorie: oraz Program ogólnego szkolenia w szkołach i klasach mistrzostwa sportowego, szkołach i oddziałach sportowych w sporcie bilardowym - zatwierdzony przez Min. Sporu.

Zasady organizacji grupy treningowej (sportowa sekcja bilardowa) oraz selekcja sportowa.

Regulamin zajęć, regulamin sali gier, regulamin klubu: deklaracje i zobowiązania. Regulaminy Covid -19 reżim sanitarny wg aktualnie obowiązujących Rozporządzeń.

Warsztat trenera: gra, zabawa, ćwiczenie, test. Gra szkolna, mini gra i gra właściwa. Kiedy i dlaczego? Podstawy teorii sportu oraz przykłady z praktyki bilardzisty. Jak i czego uczyć?

Przepisy prawne organizacji grupy sportowej. Zasady metodyczne organizacji grup ćwiczebnych, podział na kategorie wiekowe, podział na stopnie zaawansowania, dobór ćwiczeń, sprzętu. Organizacja sal treningowych we współpracy z różnymi podmiotami prawnymi i gospodarczymi.

Literatura przedmiotu i materiały szkoleniowe PZBil oraz zasoby Internetu.

Przepisy gier sportowych 8-9-10-14/1 - wiedza ogólna gdzie szukać i gdzie pytać.

Tabele gier sportowych jak prowadzić zawody, uzupełnianie, rozstawianie, sędziowie, itd.

Strój sportowy zawodnika, sprzęt do gry: regulaminy i certyfikaty oraz regulacje turniejowe. Itd.
Powrót
© 2021 Polski Związek Bilardowy
Powered by NET System